Πολιτική cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν πληροφορίες με τη μορφή πολύ μικρού κειμένου, αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς. Τα cookies εγκαθίστανται στον περιηγητή (browser) του υπολογιστή σας ή άλλης συσκευής μέσω της οποίας επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε, καθώς και την πρόσθετη λειτουργικότητα (πχ απομνημόνευση προτιμήσεών σας) και σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή τη συσκευή που εγκαθίστανται, ούτε και στα υπόλοιπα αρχεία αυτών.

Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οπότε δεν επιτρέπουν τη δυνατότητα σε κανέναν να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη μέσω του ιστοτόπου, μέσω email, τηλεφώνου κλπ. Επιπλέον, δε δίνουν την πρόσβαση σε άλλα αρχεία του υπολογιστή σας.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser). Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies αυτά στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε χωρίζονται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες:

  • Απαραίτητα (necessary) cookies: Τα απαραίτητα cookies χρησιμοποιούνται για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου, όπως τη σωστή περιήγησή σας σε αυτόν και την ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες. Ο ιστότοπος δε θα λειτουργεί κανονικά στην περίπτωση μη εγκατάστασης, επομένως αν επιλέξετε να τα απενεργοποιήσετε δε θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου.
  • Στατιστικά (statistic) cookies:Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν και αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Τα στατιστικά cookies συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου.
  • Cookies στοχευμένης διαφήμισης (Advertising/Marketingcookies):Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για να γίνονται οι διαφημίσεις πιο ελκυστικές και πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. Επίσης χρησιμοποιούνται για να γίνουν οι διαφημίσεις πιο χρήσιμες για τους εκδότες και τους διαφημιζόμενους.
  • Session cookies: Τα cookies αυτά επιτρέπουν να αναγνωρίζονται οι επισκέπτες κατά την περιήγησή τους σε ένα ιστότοπο, ώστε οι διάφορες επιλογές τους να απομνημονεύονται. Χρησιμοποιούνται προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών του ιστοτόπου. Τα session cookies λήγουν μετά το τέλος της περιήγησης του επισκέπτη.
  • Persistent cookies: Τα cookies αυτά παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη για περισσότερες της μίας περιόδους πλοήγησης (session), επιτρέποντας έτσι την απομνημόνευση των προτιμήσεων ή των ενεργειών του χρήστη, ή για την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων.
  • First Party Cookies: Τα cookies αυτά ορίζονται και χρησιμοποιούνται από τον κάτοχο του ιστοτόπου που επισκέπτεστε.
  • Third Party Cookies: Τα cookies αυτά ορίζονται από τρία μέρα εκτός του κατόχου του ιστοτόπου που επισκέπτεστε (πχ facebook, youtubeκλπ). Το oiparamythenies.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο στα cookies αυτά.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο oiparamythenies.gr, η/οι κατηγορία/ες στην/στις οποία/ες ανήκουν, ο πάροχος, το είδος τους και η διάρκεια που μένουν εγκατεστημένα, αν πρόκειται για persistent cookies.

Απαραίτητα (necessary) cookies
Cookie First/ThirdParty
(provider)
Persistent/ Session Σκοπός Διάρκεια
SID Third Party
(google.com)
Persistent Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της περιόδου σύνδεσης 724 ημέρες
_cfduid Third Party (onesignal.com) Persistent Συνδέεται με ιστότοπους που χρησιμοποιούν το CloudFlare και χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση των ωρών φόρτωσης σελίδας. 339 ημέρες
DSID Third Party (doubleclick.net) Persistent Χρησιμοποιείται για να ορίσει τη μοναδική ταυτότητα του χρήστη, περιέχοντας ένα μοναδικό αναγνωριστικό. 14 ημέρες
Cookies στατιστικών (statistic cookies)
Cookie First/Third Party
(provider)
Persistent/ Session Σκοπός Διάρκεια
_ga First Party Persistent Χρησιμοποιείταιγια να διακρίνει τους μοναδικούς χρήστες, αντιστοιχώντας έναν αριθμό που παράγεται τυχαία, ως αναγνωριστικό πελάτη. Επίσης, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων των επισκεπτών, συνεδριών και καμπανιών για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων του ιστοτόπου. 2 χρόνια
_gat First Party Persistent Χρησιμοποιείται για να περιορίζει το ποσοστό των αιτήσεων, περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε τοποθεσίες υψηλής επισκεψιμότητας. 1 ημέρα
_gid First Party Persistent Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε σελίδα που ο χρήστης επισκέπτεται. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 1 ημέρα
pps_show_100 First Party Persistent Χρησιμοποιείται για να ελέγχει την εμφάνιση του popup παραθύρου στην έναρξη πλοήγησης στον ιστότοπο. 1 ημέρα
gadwp_wg_default_dimension First Party Persistent Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να προβάλλει τα στατιστικά δεδομένα στο WordPress. 1 έτος
gadwp_wg_default_metric First Party Persistent Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να προβάλλει τα στατιστικά δεδομένα στο WordPress. 1 έτος
gadwp_wg_default_swmetric First Party Persistent Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να προβάλλει τα στατιστικά δεδομένα στο WordPress. 1 έτος
CGIC Third Party (google.com) Persistent Χρησιμοποιείται από το Google Analytics σε περίπτωση χρήσης της λειτουργίας αναζήτησης. 6 μήνες
DV Third Party (google.com) Persistent Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη και άλλες πληροφορίες, όπως η προτιμώμενη γλώσσα και ο αριθμός των αναζητήσεων. 1 ημέρα
Cookies στοχευμένηςδιαφήμισης (Advertising/Marketing cookies)
Cookie First/Third Party
(provider)
Persistent/ Session Σκοπός Διάρκεια
IDE Third Party
(doubleclick.net)
Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει προτού επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 1 έτος
NID Third Party
(google.com)
Persistent Βοηθά να δημιουργηθεί ένα προφίλ των ενδιαφερόντων σας, ώστε να προβάλλονται συναφείς διαφημίσεις σε άλλους ιστοτόπους. 6 μήνες
r/collect Third Party (doubleclick.net) Session Στέλνει δεδομένα στο GoogleAnalytics σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης για να πλοηγηθεί στον ιστότοπο και τη συμπεριφορά του. Session
1P_JAR Third Party (google.com) Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει προτού επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 30 ημέρες
HSID Third Party (google.com) Persistent Δημιουργεί ένα προφίλ του επισκέπτη με τα ενδιαφέροντά του προκειμένου να προβάλλει σχετικές με αυτά διαφημίσεις σε άλλους ιστοτόπους. 2 έτη
SAPISID Third Party (google.com) Persistent Ορίζεται μέσω του ιστοτόπου από διαφημιστικούς συνεργάτες και χρησιμοποιείται από αυτούς για να δημιουργήσει ένα προφίλ ενδιαφερόντων των επισκεπτών του ιστοτόπου και να προβάλλει σχετικές διαφημίσεις σε άλλους ιστοτόπους. Λειτουργεί με μοναδικό αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής των επισκεπτών. 2έτη
SIDCC Third Party (google.com) Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει προτού επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 90 ημέρες
SSID Third Party (google.com) Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει προτού επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 2 έτη
ANID Third Party (google.com) Persistent Χρησιμοποιείται για διαφημίσεις που προβάλλονται σε ολόκληρο τον ιστό. 390 ημέρες
_fbp Third Party (facebook.com) Persistent Χρησιμοποιείται από το facebook για να εμφανίζει διαφημιστικά προϊόντα. 3 μήνες
m_pixel_ratio Third Party (facebook.com) Session Χρησιμοποιείται από το facebook για να βελτιστοποιεί την απόδοση του ιστοτόπου για τους διαφημιστές. Session
Λοιπά cookies
Cookie First/ThirdParty
(provider)
Persistent/ Session Σκοπός Διάρκεια
APISID Third Party (google.com) Persistent Ορίζεται μέσω του ιστοτόπου από διαφημιστικούς συνεργάτες και χρησιμοποιείται από αυτούς για να δημιουργήσει ένα προφίλ ενδιαφερόντων των επισκεπτών του ιστοτόπου και να προβάλλει σχετικές διαφημίσεις σε άλλους ιστοτόπους. Λειτουργεί με μοναδικό αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής των επισκεπτών. 2 έτη
CONSENT Third Party (google.com) Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει προτού επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 19 έτη
SEARCH_SAMESITE Third Party (google.com) Persistent Αταξινόμητο 6 μήνες
fr Third Party (facebook.com) Persistent Αταξινόμητο 90 ημέρες
presence Third Party (facebook.com) Session Χρησιμοποιείται για να περιορίσει την κατάσταση της συνομιλίας του χρήστη. Session
sb Third Party (facebook.com) Persistent Αταξινόμητο 2 έτη
spin Third Party (facebook.com) Persistent Αταξινόμητο 25 ώρες
wd Third Party (facebook.com) Session Αποθηκεύει τις διαστάσεις του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης (browser) και χρησιμοποιείται για να βελτιστοποιήσει την απόδοση της σελίδας. Session
xs Third Party (facebook.com) Session Αποτελείται από πολλά στοιχεία, διαχωρισμένα με ερωτηματικό: Το πρώτο στοιχείο είναι ένας το πολύ διψήφιος αριθμός που αντιπροσωπεύει τον χρόνο της περιόδου σύνδεσης. Το δεύτερο στοιχεία είναι ένα μυστικό αναγνωριστικό της περιόδου σύνδεσης. Το τρίτο στοιχείο (προαιρετικό) είναι η εμφάνιση μιας ασφαλούς σημαίας, αν ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία ασφαλούς περιήγησης. Session
act Third Party (facebook.com) Session Περιέχει μια που αντιπροσωπεύει τον χρόνο κατά τον οποίο ο χρήστης έχει συνδεθεί. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ δύο περιόδων σύνδεσης για τον ίδιο χρήστη, που δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ο χρόνος ζωής αυτού του cookie εξαρτάται από την κατάσταση του πλαισίου ελέγχου “κρατήστε με συνδεδεμένο”. Εάν έχει οριστεί θετικά, το cookie λήγει μετά από 90 ημέρες αδράνειας. Διαφορετικά, το cookie είναι ένα cookieπεριόδου σύνδεσης (session). Session
c_user Third Party (facebook.com) Persistent Περιέχει το αναγνωριστικό του χρήστη που είναι συνδεδεμένος αυτή τη στιγμή. Ο χρόνος ζωής του εξαρτάται από την κατάσταση του πλαισίου ελέγχου “κρατήστε το συνδεδεμένο”. Εάν έχει οριστεί θετικά, το cookie λήγει μετά από 90 ημέρες αδράνειας. Διαφορετικά, το cookie είναι ένα cookie περιόδου σύνδεσης και κατά συνέπεια θα διαγραφεί όταν το πρόγραμμα περιήγησης τερματιστεί. 90 ημέρες
datr Third Party (facebook.com) Persistent Αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείται για να συνδεθεί στο Facebook ανεξάρτητα από το συνδεδεμένο χρήστη.   2 έτη
locale Third Party (facebook.com) Persistent Εγκαθίσταται στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) όταν έχει υπάρξει πρόσφατα έξοδος από το facebookκαι ξανά είσοδος. 7 ημέρες
wordpress_test_cookie First Party Session Εγκαθίσταται από το WordPress για να ελέγχει αν ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει τα cookies. Session
SNID Third Party (google.com) Persistent Χρησιμοποιείται από το Google maps. 6 μήνες

Τι θα συμβεί αν απενεργοποιήσετε τα cookies;

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies, αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, ο ιστότοπος ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα.

Παρακάτω θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης και διαγραφής των cookies, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε.

Google Chrome

Mozilla

Microsoft Internet Explorer

Opera

Safari

MicrosoftEdge

Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies,με τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το oiparamythenies.gr στο email info@oiparamythenies.gr.

Local storage & Session storage

Πρόκειται για χώρους αποθήκευσης στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) στους οποίους αποθηκεύονται μικρά αρχεία που δημιουργούνται από έναν ιστότοπο.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στο local storage, διατηρούνται μόνιμα στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) και διαγράφονται μόνο μέσω της γλώσσας Javascript, ή μέσω της “χειροκίνητης” διαγραφής του ιστορικού του προγράμματος περιήγησης.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στο session storage, διατηρούνται προσωρινά στο πρόγραμμα περιήγησης και διαγράφονται με το κλείσιμό του.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται αναλυτικά τα αρχεία που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης από τον ιστότοπο oiparamythenies.gr, καθώς και η κατηγορία Local/Session Storage.

Αρχείο Local / Session storage Σκοπός
rc::a Local storage Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διαφήμισης video και για τη διασφάλιση της συνάφειας του video–διαφήμισης με τον συγκεκριμένο επισκέπτη. Περιορίζει τον αριθμό των επισκέψεων που εμφανίζονται στο ίδιο διαφημιστικό περιεχόμενο.
rc::b Session storage Χρησιμοποιείται για να διαχωρίζει τον άνθρωπο από το ρομπότ.
rc::c Session storage Χρησιμοποιείται για να διαχωρίζει τον άνθρωπο από το ρομπότ.
onesignal-pageview-count Session storage Χρησιμοποιείται από την OneSignal προκειμένου να επεξεργαστεί στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοτο.
Tabld Session storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
Session Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
channel_sub:# Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
CacheStorageVersion Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
LH;;tabs-md-s-# Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
LH;;tabs Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
LH;;tab-s-# Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
dml;;ssv Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
sb_wiz.qc Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
_c;;i Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
sb_wiz.ueh Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
sb_wiz.zpc. Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
sb_wiz.zpc.i Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
udla::last-ei Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
algoliasearch-client-js Local storage Βελτιστοποιεί τη λειτουργία της γραμμής αναζήτησης ιστοτόπου, προσφέροντας ακριβή και γρήγορα αποτελέσματα αναζήτησης.
WP_DATA_USER_1 Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
SS_deltaBuffer Local storage Χρησιμοποιείται για να διασφαλίζει την ομαλή κύλιση του χρήστη στον ιστότοπο.
lv Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
nullctx Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
tup Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
Bandicoot:PowerEditor Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
RTC_CALL_SUMMARY_summary Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
_cs_desktopNotifsEnabled Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
fb_album_recovery Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
fb_sounds_playing3 Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
ga_client_id Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
marketplaceLoggingBookmarkLogTimestamp Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
videoPlayerControllerLastVolumeBeforeMute Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
videoPlayerControllerVolume Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.
fb_sounds_playing3 Local storage Χρησιμοποιείται από το facebook.

 

Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να ανατρέχετε συχνά στην παρούσα Πολιτική.

Η τελευταία τροποποίηση έγινε στις 20/11/2019.

Σε κάθε τροποποίηση, θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα.

Το oiparamythenies.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τις παραπομπές από την Πολιτική σε εξωτερικές ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

(Visited 73 times, 1 visits today)